Katedra Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Słuchu i Komunikacji

Katedra Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Słuchu i Komunikacji

Kierownik  -  Dr hab. Katarzyna Plutecka, prof.UP

Dr Anna Czyż
Dr Anna Gagat-Matuła
Dr Justyna Kotowicz
Mgr Malwina Kocoń
Mgr Natalia Malik
Mgr Anna Michalczyk
Mgr Magdalena Skalny

Comments are closed.