STUDIA PODYPLOMOWE

Harmonogramy zajęć – studia podyplomowe
w roku akademickim 2017/2018, semestr letni

Studia podyplomowe Harmonogramy zajęć
Pedagogika Specjalna I-II sem.  II semestr PS
29-1.07 PS Harmonogram
Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna
I-II sem
II semestr TPiRI_-korekta

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka I-II sem.  II semestr   WWRD-korekta

Comments are closed.