STUDIA PODYPLOMOWE

Harmonogramy zajęć – studia podyplomowe
w roku akademickim 2018/2019, semestr zimowy

Studia podyplomowe Harmonogramy zajęć
 Pedagogika Specjalna I sem. I PS
Pedagogika Specjalna III sem.  III PS
 Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna I sem. TPiRI 1 sem
Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna
III sem
TPiRI_sem 3
 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka I sem. WWRD- 1 sem
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka III sem. WWRD- 3. sem

Comments are closed.