STUDIA PODYPLOMOWE

Harmonogramy zajęć – studia podyplomowe
w roku akademickim 2018/2019, semestr zimowy

Studia podyplomowe Harmonogramy zajęć
 Pedagogika Specjalna I sem.  I PS sem 1
Pedagogika Specjalna III sem.  III PS sem 3
 Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna I sem.  TPiRI sem 1
Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna
III sem
 TPiRI_sem 3
 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka I sem.  WWRD sem 1
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka III sem.  WWRD sem 3

Comments are closed.