STUDIA STACJONARNE

 

Harmonogramy zajęć na studiach stacjonarnych
w roku akademickim 2017/2018, semestr letni

Rok studiów Opiekun Harmonogram zajęć
I rok Pedagogika specjalna (naucz.), 3-letnie Dr J.Sikorski I PS -Sikorski
II rok Pedagogika specjalna (naucz.), 3-letnie Mgr N.Malik  II PS – Malik
III rok Pedagogika specjalna (naucz.), 3-letnie Mgr A.Ochman  III-PS-Ochman
III rok  Terapia zajęciowa, 3-letnie Mgr K.Pająk  III TZ -Pająk
I rok PS -Terapia Pedagogiczna
i Rewalidacja Indywidualna, 2- letnie
 Mgr M.Skalny  I TP – Skalny
II rok PS -Terapia Pedagogiczna
i Rewalidacja Indywidualna, 2- letnie
Dr E.Brzdęk  II TP- Brzdęk
I rok PS Wczesne Wspomaganie Rozwoju
Dziecka, 2-letnie
Dr E.Lubińska-Kościółek I WWR- Lubińska-Kościółek
II rok PS Wczesne Wspomaganie Rozwoju
Dziecka, 2-letnie
 Mgr M.Kocoń  II WWR
II rok Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  – 2 letnie Mgr M.Masłowska  II EiRUzNI -Masłowska

Comments are closed.