STUDIA NIESTACJONARNE

 

Harmonogramy zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

Rok studiów Opiekun Harmonogram zajęć
I rok Pedagogika Specjalna (naucz.), 3-letnie Mgr E.Osękowska I-PS-Osękowska1-1-korekta2
II rok Pedagogika Specjalna (naucz.), 3-letnie  Dr E.Sobocha  II-PS-Sobocha
III rok Pedagogika Specjalna (naucz.), 3-letnie  Mgr M.Skalny  III-PS-Skalny
 
I rok PS – Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna, 2-letnie  Dr B.Cygan I-TP-Cygan
II rok PS – Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna, 2-letnie  Mgr M.Pasteczka II-TPiRI-Pasteczka
I rok PS – Wczesne Wspomaganie Rozwoju, 2-letnie  Mgr
G.Aondo-Akaa
I WWR Aondo
II rok PS – Wczesne Wspomaganie Rozwoju, 2-letnie  Dr T.Cierpiałowska II-WWR-Cierpiałowska
I rok PS- Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełno-sprawnością intelektualną (Oligofrenoped.) 2-letnie  Mgr S.Niemiec-Elanany I-SUM-EiRuzNI-semestr-zimowy-KOREKTA
II rok PS- Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełno-sprawnością intelektualną (Oligofrenoped.) 2-letnie  Dr A.Gagat-Matuła II-EiRUzNI-Gagat-Matuła-

Comments are closed.