STUDIA NIESTACJONARNE

 

Harmonogramy zajęć na studiach niestacjonarnych
w roku akademickim 2017/2018, semestr letni

Rok studiów Opiekun Harmonogram zajęć
I rok Pedagogika Specjalna (naucz.), 3-letnie Mgr A.Michalczyk I PS 3-l
II rok Pedagogika Specjalna (naucz.), 3-letnie  Dr E.Sobocha  II PS – Sobocha
18.04 PS-II-3-l korekta
III rok Pedagogika Specjalna (naucz.), 3-letnie  Mgr M.Skalny 19.04 III-PS-3-l korekta
I rok PS – Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna, 2-letnie  Dr B.Cygan I TPiRI   Cygan
II rok PS – Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna, 2-letnie  Mgr M.Pasteczka II TP Pasteczka13-15.04 korekta
I rok PS – Wczesne Wspomaganie Rozwoju, 2-letnie  Mgr
G.Aondo-Akaa
I WWR – korekta
II rok PS – Wczesne Wspomaganie Rozwoju, 2-letnie  Dr T.Cierpiałowska II WWR Cierpiałowska
I rok PS- Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełno-sprawnością intelektualną (Oligofrenoped.) 2-letnie  Mgr S.Niemiec-Elanany I EiRUzNI
II rok PS- Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełno-sprawnością intelektualną (Oligofrenoped.) 2-letnie  Dr A.Gagat-Matuła II EiRUzNI – korekta 5.04.18

Comments are closed.