STUDIA NIESTACJONARNE

 

 

Harmonogramy zajęć na studiach niestacjonarnych
w roku akademickim 2017/2018, semestr letni

Rok studiów Opiekun Harmonogram zajęć
I rok Pedagogika Specjalna (naucz.), 3-letnie Mgr A.Michalczyk I-PS korekta 10.05
II rok Pedagogika Specjalna (naucz.), 3-letnie  Dr E.Sobocha  PS-II korekta
III rok Pedagogika Specjalna (naucz.), 3-letnie  Mgr M.Skalny III-PS-3-l-korekta-11.05III -PS-3 -korekta ostatni zjazd
I rok PS – Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna, 2-letnie  Dr B.Cygan  I-TpiRI-korekta
II rok PS – Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna, 2-letnie  Mgr M.Pasteczka II TP PasteczkaII-TP-kwiecień-czerwiec-zjazdy-korekta 10.05
I rok PS – Wczesne Wspomaganie Rozwoju, 2-letnie  Mgr
G.Aondo-Akaa
I WWR-korekta
II rok PS – Wczesne Wspomaganie Rozwoju, 2-letnie  Dr T.Cierpiałowska  II-WWR korektaII WWR niestacj korekta 5_06_2018
I rok PS- Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełno-sprawnością intelektualną (Oligofrenoped.) 2-letnie  Mgr S.Niemiec-Elanany I-EiRUzNII-EiRUzNI1.korekta15.05
II rok PS- Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełno-sprawnością intelektualną (Oligofrenoped.) 2-letnie  Dr A.Gagat-Matuła 21.05. II EiRUzNI korektaII-EiRUzNI-2

Comments are closed.