Katedra Zastosowań Techniki w Diagnozie i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościa

Kierownik: dr hab.inż. Jolanta Zielińska, prof.UP
dr Ewa Brzdęk
dr Tamara Cierpiałowska
dr Elżbieta Lubińska-Kościółek
mgr Patrycja Gołąbek-Jonak
mgr Monika Masłowska
mgr Katarzyna Lichtańska
mgr Edyta Osękowska

Tematy badawcze realizowane w Katedrze Zastosowań Techniki w Diagnozie i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością

Temat ogólny: Wykorzystanie osiągnięć nauk pomocniczych w podnoszeniu skuteczności procesów diagnozy, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością.

Tematy szczegółowe:

  1. Wykorzystanie osiągnięć neuronauki w  podnoszeniu skuteczności procesu diagnozy i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
  2. Wykorzystanie nowoczesnej  techniki w  procesach wsparcia społecznego, wspomagania rodziny w rozwoju, edukacji, terapii i rehabilitacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  3. Umiejętności konwersacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi w aspekcie interakcyjnym i lingwistycznym
  4. Edukacja dwujęzyczna głuchych dzieci obejmująca polski język migowy i język polski foniczny (dwa odrębne języki)
  5. Neurobiologiczne mechanizmy nabywania systemu językowego
  6. Czasopismo tytuł: Annales Universitatis Peadagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica – redakcja naczelna

Tytuł  numeru aktualnie realizowanego: Rodzina dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni społecznej. Dwa podtytuły:
1.  Jakość życia rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2. Wsparcie społeczne, wspomaganie rodziny w rozwoju, edukacji, terapii i rehabilitacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Comments are closed.