Katedra Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością

Kierownik: dr hab.  Jolanta Baran, prof.UP
dr hab. Grażyna Gunia, prof.UP
dr Danuta Baraniewicz
mgr Izabella Gałuszka
mgr Agnieszka Ochman

 

Katedry Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością i Pracowni Logopedycznej
Zespół Katedry realizuje dwa zasadnicze kierunki zadań: kształcenie studentów na
kierunku pedagogika specjalna i prowadzenie badań naukowych.
Przygotowanie studentów ukierunkowane jest na tworzenie, poszerzanie i
upowszechnianie ich wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie sensu działalności
wielopoziomowego procesu wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
W trakcie zajęć zwraca się również uwagę na kształcenie kreatywnego nauczyciela-terapeuty.
Zainteresowania naukowo-badawcze Zespołu Katedry ukierunkowane są na:
• Wspieranie rozwoju oraz terapię pedagogiczną osób z niepełnosprawnością lub
zagrożonych niepełnosprawnością oraz osób z zaburzeniami w komunikowaniu
się w obszarze działań profilaktycznych, interwencyjnych, kompensacyjnych
oraz adaptacyjno-emancypacyjnych, z uwzględnieniem problemów podnoszenia
jakości życia tych osób.
zaburzeniami zdolności komunikacyjnych.
• Rodzinę w procesie wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością i z
• Odkrywanie i systematyzowanie kategorii rzeczywistości edukacyjno-
terapeutycznej w kontekście teorii, metodologii oraz prakseologii.

Kadra naukowo-dydaktyczna Katedry organizuje od początku jej istnienia międzynarodowe
konferencje z cyklu „Teoria i praktyka w profilaktyce oraz wspieraniu rozwoju osób z
niepełnosprawnością”.

Comments are closed.