Katedra Integracji Społecznej

Kierownik: dr hab. Katarzyna Parys, prof.UP
dr Sławomir Olszewski
dr Jacek Sikorski
dr Małgorzata Trojańska
mgr Magdalena Pasteczka

Integracja społeczna stanowi zagadnienie, wokół którego koncentrują się
poszukiwania badawcze pracowników naszej Katedry. Problem integracji jest rozważany
w szerokim zakresie, biorąc pod uwagę różne etapy życia, obszary funkcjonowania i role
pełnione zarówno przez niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych uczestników życia
społecznego. Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest poszukiwanie rozwiązań,
dzięki którym idea normalizacji życia osób niepełnosprawnych może być skutecznie
wdrażana w praktykę pedagogiczną.
Z uwagi na fakt, iż większość pracowników Katedry Integracji Społecznej to specjaliści w
zakresie oligofrenopedagogiki, w działaniach naukowo – dydaktycznych szczególną uwagą
obejmowane są osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Comments are closed.