Katedra Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji

Kierownik: dr hab. Piotr Majewicz, prof.UP

dr hab. Danuta Wolska, prof. UP
dr hab. Adam Mikrut, prof.UP
dr Anna Bombińska-Domżał
dr Agnieszka Buczek
dr Barbara Cygan
dr Ewa Dyduch
dr Maria Kościółek
dr Ewelina Sobocha
mgr Grażyna Aondo-Akaa
mgr Sylwia Niemiec-Elanany
mgr Katarzyna Pająk

Działalność Katedry Pedagogiki Specjalnej i Psychoedukacji koncentruje się wokół
problemów związanych z funkcjonowaniem edukacji specjalnej na różnych szczeblach
kształcenia (edukacja permanentna: od wczesnego wspomagania po podniesienie jakości
życia w starości) i w różnych rodzajach szkół (ogólnodostępne, integracyjne, specjalne) oraz
placówkach pozaszkolnych. W centrum zainteresowań jest:
• proces kształcenia specjalnego i jego uwarunkowania w kontekście klasyfikacji metod
dydaktyki i dydaktyki specjalnej, hierarchizacji teleologii, orientacji w zasadach pracy
dydaktyka specjalnego, świadomości stosowanych form pracy, odpowiedniego doboru
środków dydaktycznych, klasyfikacji kompetencji i funkcji pedagoga specjalnego,
współpracy i współdziałania w grupie;

• proces kształcenia studentów w kierunku własnego rozwoju osobistego, w tym
autorefleksji, komunikowania się na różnych poziomach, zindywidualizowania
procesu uczenia się i nauczania, a w konsekwencji przygotowania ich do takich
kompetencji jak: komunikatywność, samostanowienie (w tym twórcze rozwiązywanie
problemów), do kompetencji instrumentalnych (projektowanie
edukacji specjalnej) i usprawniających (rehabilitacyjnych).

Comments are closed.