T.Cierpiałowska

 Imię i nazwisko: TAMARA CIERPIAŁOWSKA
 Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

Ukończone studia:

Kierunek: Pedagogika specjalna, spec. Rewalidacja dzieci i młodzieży głuchych i niedosłyszących, stacjonarne 5-letnie mgr (1991-1996)

Uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Wydz. Pedagogiczny;

Kierunek: Logopedia: 3-letnie lic (1993-1996)

Uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Wydz. Humanistyczny;

Kierunek: Neurologopedia: podyplomowe, 3 –semestralne (2008-2010)

Uczelnia: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.

 Doktorat

Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskano w 2006; tytuł rozprawy: Edukacyjne i psychospołeczne problemy funkcjonowania studentów z niepełnosprawności;, promotor: prof. dr hab. Alicja Rakowska; jednostka nadająca stopień: Rada Wydziału Pedagogicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Zatrudnienie w Uczelni: od 1996 r.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

W roku akad. 2015/16:

Wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzeniem słuchu (wykład + ćwiczenia)
Wspomaganie rozwoju komunikacji językowej dziecka z niepełnosprawnością (wykład + ćwiczenia)
Strategie integracji sensorycznej (wykład + ćwiczenia)

Dorobek naukowy

Problematyka pracy naukowej mieści się w obszarze pedagogiki specjalnej ogólnej i surdopedagogiki oraz logopedii – zwłaszcza w aspekcie wczesnego wspomagania rozwoju. Zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół problematyki psychospołecznego i edukacyjnego funkcjonowania młodzieży i dzieci z niepełnosprawnością w warunkach integracji i inkluzji  (Cierpiałowska, 2009; Cierpiałowska, 2012a; Cierpiałowska, Baraniewicz, 2008b), wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością w procesie formułowania celów życiowych, przezwyciężania ograniczeń i poszukiwania sensu życia (Cierpiałowska, 2008a; Cierpiałowska, 2012b; Cierpiałowska, 2013a; Cierpiałowska 2013b) oraz wspomagania rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci z niepełnosprawnością, zwłaszcza z uszkodzonym słuchem (Cierpiałowska, 2007; Cierpiałowska, 2010; Cierpiałowska, 2013c). Autorka 1 monografii (Cierpiałowska, 2009), współredaktorka 3 książek oraz autorka licznych artykułów i rozdziałów w książkach i czasopismach. Założycielka i prezes Stowarzyszenia „Razem dla Przyszłości”, którego celem jest wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Uczestniczka 2 międzynarodowych zespołów badawczych realizujących projekty dotyczące edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami w warunkach inkluzji oraz możliwości wykorzystania robotów humanoidalnych NAO w terapii dzieci z niepełnosprawnością.

Publikacje (10 wybranych)

Cierpiałowska T., 2007, Udział rodziców w stymulowaniu rozwoju umiejętności komunikacyjnych małego dziecka z wadą słuchu, [w:] J. Baran, A. Mikrut (red.), Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością. Teoria, diagnoza, wspomaganie, Kraków: Wydaw. Naukowe AP, s. 48-60, ISBN 978-83-7271-448-0

Cierpiałowska T., 2008a, Wsparcie młodzieży z niepełnosprawnością w procesie zdobywania wyższego wykształcenia, [w:] T. Żółkowska, M. Wlazło (red.), Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Uniwersytet Szczeciński: ZAPOL, s. 495-501, ISBN 978-83-751808-1-7.

Cierpiałowska T., Baraniewicz D., 2008b, Integration class teachers, their competences and cooperation, [w:] T. Żółkowska, M. Wlazło (red.), Special pedagogy within theoretical and practical dimension, University of Szczecin: Publishing House ZAPOL, s. 215-221, ISBN 978-83-751808-2-4.

Cierpiałowska T., 2009, Studenci z niepełnosprawnością. Problemy funkcjonowania edukacyjnego i psychospołecznego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-7271-532-6.

Cierpiałowska T., 2010, Współczesne tendencje w procesie rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu, [w:] J. Wyczesany przy współpracy E. Dyduch (red.), Krakowska pedagogika specjalna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, s. 113-118, ISBN 978-83-7271-624-8.

Cierpiałowska T., 2012a, The Experiences of Polish Universities in Educating Students with Disabilities, [in:] M.Gabarik, M.Melikant, T.Slovak (ed.), Specialna pedagogika na Slovensku v kontente rokov 1967-2012, Bratysława: Wydaw. Univerzita Komenskeho

Cierpiałowska T., 2012b, Problematyka teleologiczna w andragogice specjalnej, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Tom LXV, 2012, s. 165-174, ISSN 0079—3418.

Cierpiałowska T., 2013a, Uczenie innych z własnej biografii i jego wpływ na poczucie jakości życia u osób z niepełnosprawnością, „ Niepełnosprawność i rehabilitacja”, nr 3/2013, s.72-82.

Cierpiałowska T., 2013b, Przekonania na własny temat a formułowanie celów życiowych- rozważania na marginesie historii Janusza Świtaja, [w:] T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska (red.), Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość, Tom VIII, Szczecin: Wydawnictwo Minerwa, ISSN 2080-8667, ISBN 978-83-64277-08-5, (s. 255-266).

Cierpiałowska T., 2013c, The process of a complex logopedic diagnosis – theoretical assumptions and the case study analysis, [in:] J. Baran, T. Cierpiałowska, K. Plutecka,(ed.) Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability, Kraków: “Impuls”. (p.125-142), ISBN 978-83-7850-301-9.

 

 

Comments are closed.