STUDIA

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW, KARTY KURSU
- Rok akademicki 2017/2018

STUDIA  STACJONARNE

Rok studiów Program i Plan studiów Karty Kursu
I rok Pedagogika Specjalna, 3-letnie  I Pedagogika Specjalna KK I PS (S) 2017-2018
II rok Pedagogika Specjalna
(naucz.), 3-letnie
 II Pedagogika Specjalna     KK II PS (S) 2017-2018
III rok Pedagogika Specjalna
(naucz.), 3-letnie
 III Pedagogika Specjalna      KK III PS (S) 2017-2018
II rok PS Terapia zajęciowa
3-letnie
 II Terapia Zajęciowa    KK II TZ (S) 2017-2018
III rok  PS – Terapia zajęciowa,
3-letnie
 III Terapia Zajęciowa    KK III TZ (S) 2017-2018
I rok PS, 2-letnie  I Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja IndywidualnaI Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka  KK I TPiRI (S) 2017-2018 KK I WWR (S) 2017-2018
II rok PS – Terapia Pedagogiczna
i Rewalidacja Indywidualna,
2-letnie
 II Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna    KK II TPiRI (S) 2017-2018
II rok PS – Wczesne Wspomaganie
Rozwoju Dziecka, 2-letnie
 II Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka    KK II WWR (S) 2017-2018
II rok PS- Edukacja i rehabilitacja
uczniów z niepełno-sprawnością
intelektualną (Oligofrenoped.) 2-letnie
 II Edukacja i Rehabilitacja Uczniów
z Niepełnosprawnością Intelektualną 
   KK II EiRUzNI (S) 2017-2018

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Rok studiów Program i Plan studiów Karty kursu
I rok Pedagogika Specjalna, 3-letnie  I Pedagogika Specjalna   KK I PS (N) 2017-2018
II rok Pedagogika Specjalna
(naucz.), 3-letnie
 II Pedagogika Specjalna     KK II PS (N) 2017-2018
III rok Pedagogika Specjalna
(naucz.), 3-letnie
 III Pedagogika Specjalna     KK III PS (N) 2017-2018
 I rok Pedagogika Specjalna, 2-letnie  I Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja IndywidualnaI Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka    KK I EiRUzNI (N) 2017-2018 KK I TPiRI (N) 2017-2018 KK I WWR (N) 2017-2018
II rok PS – Terapia Pedagogiczna
i Rewalidacja Indywidualna,
2-letnie
 II Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna    KK II TPiRI (N) 2017-2018
II rok PS – Wczesne Wspomaganie
Rozwoju Dziecka, 2-letnie
 II Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka    KK II WWR (N)
II rok PS -Edukacja i rehabilitacja
uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną (Oligofrenopedagogika) , 2-letnie
 II Edukacja i Rewalidacja Uczniów
z Niepełnosprawnością Intelektualną 
 KK II EiRUzNI (N) 2017-2018

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Rok studiów Plan studiów Program studiów Karty Kursu
Pedagogika specjalna  Plan studiów (O)
Plan studiów (S)
Program studiów (O)
Program studiów (S)
Wczesne Wspomaganie
Rozwoju Dziecka
 plan studiów WWRD- nowy  program studiów WWRD- nowy-1
Terapia Pedagogiczna
i Rewalidacja Indywidualna
 plan studiów podypl  program studiów  podypl

 

Comments are closed.