I.Gałuszka

 
IZABELLA GAŁUSZKA

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

magister pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagog, licencjonowany pedagog terapeuta, dyplomowany logopeda, kwalifikowany terapeuta pedagogiczny)

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
Zatrudniony od 1. X. 2014r. na podstawie umowy o pracę

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Projektowanie programów terapeutycznych

Terapia osób z niepełnosprawnością ruchową

Projektowanie rewalidacji indywidualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Strategie pracy z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Rehabilitacja osób przewlekle chorych i z dysfunkcją narządu ruchu

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą niepełnosprawnością   intelektualną A

Metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą niepełnosprawnością   intelektualną B

 

Publikacje:

- Orientacje życiowe gimnazjalistów z niepełnosprawnością somatyczną. W: Szkoła. Współczesne konteksty interpretacyjne. Red. Iwona Ocetkiewicz, Joanna Wnęk-Gozdek, Natalia Wrzeszcz: Wydawnictwo Naukowe UP 2015

 

 

 

Comments are closed.