WŁADZE INSTYTUTU

Dyrektor Instytutu:  dr hab. Danuta Wolska,prof.UP

Z-ca Dyrektora Instytutu:  dr hab. Jolanta Baran, prof.UP

Z-ca Dyrektora Instytutu: dr Ewa Dyduch

Rada Instytutu Pedagogiki Specjalnej

Dr hab. Jolanta Baran, prof. UP
Dr hab. Grażyna Gunia, prof. UP
Dr hab. Piotr Majewicz, prof. UP
Dr hab. Adam Mikrut, prof. UP
Dr hab. Katarzyna Parys, prof. UP
Dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
Dr hab. Danuta Wolska, prof. UP
Dr hab. inż. Jolanta Zielińska, prof. UP
Dr Ewa Dyduch
Dr Elżbieta Lubińska-Kościółek
Dr Małgorzata Trojańska
Mgr Agnieszka Ochman
Dominika Bąk
Dominika Bek
Patrycja Jędruch

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. Adam Mikrut, prof. UP – przewodniczący
Dr Agnieszka Buczek  – koordynator
Dr Ewa Dyduch – przedstawiciel nauczycieli

Comments are closed.