G.Aondo-Akaa

GRAŻYNA AONDO-AKAA

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

 magister pedagogiki specjalnej

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Projektowanie rewalidacji indywidualnej dziecka z niepełnosprawnością indywidualną – ćwiczenia audytoryjne

Terapia osób ze złożoną niepełnosprawnością – ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia praktyczne

Praca z dziećmi ze złożonymi niepełnosprawnościami – ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia praktyczne

Wspomaganie rozwoju intelektualnego – ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia praktyczne

Wspomaganie rozwoju dziecka ze złożoną niepełnosprawnością – ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia praktyczne

Uczestnictwo w kulturze osób z niepełnosprawnością – ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia praktyczne

Teatroterapia – ćwiczenia audytoryjne, wykład

Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w różnych przestrzeniach społecznych – ćwiczenia audytoryjne

Przygotowanie do dorosłości osób z niepełnosprawnością – ćwiczenia audytoryjne

Dorobek naukowy

Publikacje:

Kształtowanie wewnętrznego poczucia kontroli zadaniem dla rodzin osób niepełnosprawnych [w:] Rodzina powołanie – zadania- zagrożenia : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego

 

Comments are closed.