K.LICHTAŃSKA

KATARZYNA LICHTAŃSKA
Posiadane stopnie i tytuły naukowe: magisterData i forma zatrudnienia w Uczelni:
Zatrudniona od 1.X.2015 r. na podstawie umowy o pracę

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Nowoczesne technologie w diagnozie i terapii osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
Kultura żywego słowa,
Fonetyka,
Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

Ukończone studia:

  • ·Pedagogika specjalna, spec. terapia i rewalidacja indywidualna, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
  • ·Filologia polska, spec. logopedia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  • ·Neurologopedia, studia podyplomowe, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • ·Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, spec. edukacja i kultura medialna, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie

Publikacje:

Wielozadaniowość jako czynnik determinujący jakość i powodzenie terapii funkcji poznawczych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, [w:] Człowiek Media Edukacja, pod. red. J. Morbitzera i E. Musiał, Dąbrowa Górnicza 2015.

Neurobiologiczne podstawy wczesnej stymulacji funkcji poznawczych pokolenia cyfrowych tubylców, [w:] Człowiek Media Edukacja, pod. red. J. Morbitzera i E. Musiał, Kraków 2014.

Rola wczesnej stymulacji funkcji poznawczych u dzieci w świetle badań neurobiologicznych, „Zeszyty Pedagogiki Specjalnej” nr 7/2014, Kraków 2014.

Wybór środków dydaktycznych i ich wpływ na proces i powodzenie terapii, [w:] „Hejnał oświatowy” nr 1/129/14, Kraków 2014.

Narzędzia multimedialne i tradycyjne w terapii dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dylemat wyboru pedagoga specjalnego i logopedy, [w:] Człowiek Media Edukacja, pod. red. J. Morbitzera i E. Musiał, Kraków 2013.

Dylematy pedagoga specjalnego i logopedy dotyczące wyboru środków dydaktycznych, „Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej” nr 6/2012, Kraków 2013.

 

Comments are closed.