M.Kocoń

MALWINA KOCOŃ

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Magister  
pedagogiki specjalnej

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
Zatrudniona od 1.X.2015 r. na podstawie umowy o pracę

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Język migowy

Metodyka kształcenia uczniów niesłyszących i słabosłyszących

 

Comments are closed.