A.Ochman

AGNIESZKA OCHMAN

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Magister pedagogiki specjalnej

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:
Zatrudniona od 1.X.2012 r. na podstawie umowy o pracę

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Arteterapia z metodyką,

Metody terapii psychomotorycznej,

Metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej,

Pedagogika lecznicza

 

Dorobek naukowy
Publikacje:

•          Wspomaganie zaburzonej zdolności komunikacyjnej dziecka metodą symultaniczno-sekwencyjną (studium przypadku) [w:] J. Baran, T. Cierpiałowska, D. Kornaś (red.) Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, tom 2.2, Impuls, Kraków, 2013

•          Sytuacja rodzinna nieletnich osadzonych w Areszcie Śledczym w Krakowie,[w:] Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, tom LXVI, Kraków, 2013, współautorstwo M. Ochman

•          Wspomaganie rodziny dziecka w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnością intelektualną w rozwoju kompetencji komunikacyjnych [w:]J. Zielińska, K. Plutecka (red. tomu) AnnalesUniversitatisPaedagogicaeCracoviensis, Studia Paedagogica III, Wyd. Naukowe UP, Kraków, 2014

•          Speech as One of Important Areas of Supporting: Vocabulary of Primary School Pupils with Intellectual Disability [w:] J. Baran, D. Baraniewicz, A. Ochman (red.)Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability vol. 2, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, 2014

•          Osoba z zaburzoną zdolnością komunikacyjną w przestrzeni społecznej[w:] B. Jachimczak, K. Pawelczak, A. Wojciechowska (red.) Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2014, współautorstwo G. Gunia

 

 

Comments are closed.