N.Malik

 

NATALIA MALIK

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Magister  
pedagogiki specjalnej

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

Zatrudniona od 1.X.2015 r. na podstawie umowy o pracę

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Język migowy

Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną lekkiego stopnia

Oligofrenopedagogika

 

Comments are closed.