P.Gołąbek-Jonak

 

 

PATRYCJA GOŁĄBEK-JONAK


Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

Magister pedagogiki specjalnej

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

Zatrudniona od 1.X.2013 r. na podstawie umowy o pracę

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Wybrane formy terapii w ramach wczesnego wspomagania
  • Systemy wczesnego wspomagania rozwoju
  • Animaloterapia
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Diagnoza funkcjonalna dziecka o zaburzonym rozwoju i projektowanie indywidualnych  programów terapii
  • Projektowanie programów wczesnego wspomagania rozwoju

 

Comments are closed.