E.Dyduch

DYDUCH EWA

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:

doktor, dziedzina nauk: humanistyczne, dyscyplina naukowa: pedagogika
rok nadania 1997
tytuł rozprawy doktorskiej : Sytuacja uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej

Data i forma zatrudnienia w Uczelni:

zatrudniona  od  1984 na podstawie  umowa o pracę

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

pedagogika specjalna – w/ćw.

oligofrenopedagogika w/ćw.

wprowadzenie do dydaktyki specjalnej w/ćw.

metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim w/ćw.

seminarium magisterskie

Dorobek naukowy: dorobek naukowy koncentruje się wokół zagadnień związanych z psychospołecznym funkcjonowaniem uczniów/osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wykaz 10 najważniejszych publikacji.

  1. Krakowska pedagogika specjalna (2010) pod. red. E.Dyduch, J.Wyczesany, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, ISBN 978-83-7271-624-8
  2. Idee Marii Grzegorzewskiej jako wyznaczniki współczesnej pedagogiki specjalnej(2014)  pod red. E.Dyduch, A.Mikruta, J.Zielińskiej, Kraków, ISBN 978-83-7271-875-4
  3. Kierowanie sobą jako umiejętność życiowa młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (2009), w: D. Baczała,J. Błeszyński,M. Zaorska (red.): Osoba z niepełnosprawnością – opieka, terapia, wsparcie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ISBN 978-83-231-2436-8
  4. Kompetencje osób z niepełnosprawnością intelektualną (2010), (w): J.Wyczesany, E.Dyduch (red.): Krakowska pedagogika specjalna, Wyd. Naukowe UP, Kraków; ISBN 978-83-7271-624-8, s.163-171
  5. System wartości młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (2010), (w): I.Bieńkowska (red.): W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień rozwoju oraz funkcjonowania osób niepełnosprawnych, t.2, Wyd. „Scriptum”, Katowice-Gliwice, ISBN 978-83-60163-58-0, s.139-152
  6. Uwarunkowania zachowań zdrowotnych osób z niepełnosprawnością intelektualną (2010), (w): Z.Palak, A.Bujnowska, A.Pawlak (red.): Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia, Wyd. UMCS, Lublin, ISBN 978-83-227-3148-2, s.174-180
  7.  Rola wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym (2011), (w): J.Baran, T.Cierpiałowska, A.Mikrut (red.): Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, Naukowe UP, Kraków, ISBN 978-83-7271-647-7, s.114-118
  8. Uwarunkowania aktywizacji fizycznej i aktywność ruchowa uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej (2012) w: Adam Mikrut, Piotr Majewicz (red.): Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w różnych obszarach edukacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, ISBN 978-83-7271-679-8
  9. System kształcenia specjalnego dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (2012), w: K. Bobińska, T. Pietras, P. Gałecki (red.): Niepełnosprawność intelektualna – patogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Wydawnictwo Continuo, Wrocław, ISBN 978-83-62182-20-6
  10. Uwarunkowania  procesu  edukacji uczniów ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi (2014),w: J.Wyczesany (red.): Dydaktyka specjalna wybrane zagadnienia, HARMONIA UNIVERSALIS, Gdańsk, ISBN 978-83-7744-085-8

Comments are closed.