D.Baraniewicz

BARANIEWICZ DANUTA
Posiadane stopnie i tytuły naukowe:doktor, dziedzina nauki: nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa: pedagogika,
rok nadania: 2006tytuł rozprawy doktorskiej :

Indywidualne i środowiskowe uwarunkowania akceptacji uczniów w integracyjnej klasie szkolnej

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

-            rodzaje zajęć

 1. Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia szkolne
 2. Pedagogika specjalna: wykład, ćwiczenia audytoryjne
 3. Seminarium dyplomowe
 4. Seminarium magisterskie

Dorobek naukowy

Moje zainteresowania naukowe (zgodne ze zdobytym wykształceniem: magister pedagogiki specjalnej, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki) skupiają się wokół trzech obszarów:

 1. wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. nauczanie integracyjne
 3. przygotowanie zawodowe studentów/przyszłych pedagogów specjalnych.

Odzwierciedleniem tych zainteresowań są realizowane na kierunku Pedagogika specjalna zajęcia oraz dorobek naukowy prezentowany w poniższych publikacjach:

 1. Baraniewicz D. (2003), Orientacja w schemacie ciała u dzieci z głębszym upośledzeniem umysłowym Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – 2003, T. 56, s. 117-124
 2. Baraniewicz D. (2009), Uwarunkowania akceptacji uczniów w klasie integracyjnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-7271-527-2
 3. Baraniewicz D. (2012), Studenci pedagogiki specjalnej w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną – opinie nauczycieli ćwiczeniowych, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, tom LXV, Polska Akademia Nauk i Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0079-3418, s. 150-163
 4. Baraniewicz D. (2013), Młodzież z niepełnosprawnością w sieci, [w:] „Niepełnosprawność i rehabilitacja. Jakość życia osób niepełnosprawnych”, kwartalnik Rozwoju Służb Społecznych, 3, Rok XIII, Indeks 374202, lipiec-wrzesień , PL ISSN 1642-1981, s. 51-57
 5. Baraniewicz D. (2013), My Individual Classes with Pupils with intellectual Disabilities –The Opinions of Special Education Studens, [in:] Special Education: Learning, Education and Rehabilitation, I. Ramik-Mażewska (ed.), T. Żółkowska (ed.), Editorial series “Special pedagogy – Conception and the Reality”, Volume II, Wydawnictwo PPH ZAPOL, Szczecin, ISNN 2082-8632, ISBN 978-83-64277-05-4, s. 26-35
 6. Baran J., Baraniewicz D., Ochman A. (red.) (2014) Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability, vol. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-7271-886-0
 7. Gunia G., Baraniewicz D. (red.) (2014), Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, Tom 3.1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-7271-900-3
 8. Baraniewicz D. (2014), What Do You People with Intellectual Disabilities Write about in their Blogs, [in:] Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability, vol. 2, Baran J., Baraniewicz D., Ochman A. (ed.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-7271-886-0, s. 143-152
 9. Hachaj T., Baraniewicz D. (2015), Knowledge bricks-educational immersive reality environment, International Journal of Information Management. – 2015, Vol. 35, s. 396-406, p-ISSN: 0268-4012
 10. Baran J., Baraniewicz D. (2015), The ways/roads of inclusive education in Poland : the mission, the facts and some dilemmas [in:]: Mokslu grįsto švietimo link : tarptautinė mokslinė konferencija : programa, mokslinių, pranešimu santrakos, red. Emilija Sakadolskiene, Vilnius: Lietuvos Edukologijos Universitetas, ISBN 978-609-471-018-6, p. 113

Comments are closed.