rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

WIEDZA PREDYSPOZYCJE
  • Z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii, pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym, organizacji pracy w środowisku lokalnym, opieki nad chorym
  • Z zakresu nowych technologii, przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych, regulacji prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych oraz wspomagających komunikowanie się i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, alternatywnych metod komunikacji
  • Wysoki poziom empatii i tolerancji wobec odmienności
  • Otwartość na ludzi oraz nowe doświadczenia
  • Szeroko pojęta kreatywność
  • I musisz być po prostu FAJNY :)
RYNEK PRACY  UMIEJĘTNOŚCI
  • Poradnie specjalistyczne, placówki opieki, rehabilitacji, agend służb socjalnych, placówki służby zdrowia, oświatowe agendy samorządowe
  • Praca jako specjalista ds. rewalidacji, trener pracy, doradca zawodowy, pedagog specjalny – rehabilitant
 Posługiwanie się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz rehabilitacyjnych

Comments are closed.