PRACOWNICY

Dyrektor Instytutu: dr hab.  dr hab. Danuta Wolska, prof. UP
Z-ca Dyrektora Instytutu: dr hab. Jolanta Baran, prof. UP
Z-ca Dyrektora Instytutu: dr Ewa Dyduch

Katedra Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji

Kierownikdr hab. Piotr Majewicz, prof. UP
dr hab. Danuta Wolska, prof.UP
dr hab. Adam Mikrut, prof.UP
dr Anna Bombińska-Domżał
dr Agnieszka Buczek
dr Ewa Dyduch
dr Maria Kościółek
mgr Katarzyna Pająk
mgr Grażyna Aondo-Akaa
Dr Barbara Cygan
Dr Ewelina Sobocha
Mgr Sylwia Niemiec-Elanany

Katedra Integracji Społecznej

Kierownik: dr hab. Katarzyna Parys, prof.UP
dr Sławomir Olszewski
dr Jacek Sikorski
dr Małgorzata Trojańska
mgr Magdalena Pasteczka

 

Katedra Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością

Kierownik:dr hab. Jolanta Baran, prof. UP
dr hab. Grażyna Gunia, prof.UP
dr Danuta Baraniewicz
mgr Agnieszka Ochman
mgr Izabella Gałuszka

Pracownia Logopedyczna
dr hab. Grażyna Gunia, prof. UP

 

Katedra Zastosowań Techniki w Diagnozie i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością

Kierownik: dr hab.inż. Jolanta Zielińska, prof.UP

dr Ewa Brzdęk
dr Tamara Cierpiałowska
dr Elżbieta Lubińska-Kościółek
mgr Patrycja Gołąbek-Jonak
mgr Monika Masłowska
mgr Katarzyna Lichtańska
Mgr Edyta Osękowska

 Katedra Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Słuchu i Komunikacji

Kierownik-   dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
dr Anna Czyż
dr Anna Gagat-Matuła
dr Justyna Kotowicz
mgr Natalia Malik
mgr Anna Michalczyk
mgr Malwina Kocoń
mgr Magdalena Skalny

Comments are closed.