Dyżury Pracowników Instytutu Pedagogiki Specjalnej

 Dyżury Pracowników IPS semestr letni

Na prośbę studentów zajęcia z dr A. Gagat Matuła z pracy z rodziną os. z niepeł. (III rok PS) z 7.06.18 r i 14.06.18 zostaną przeniesione na 23.05.18  godz. 18.00-19.30 sala 105 i 23.05.18 13.30-15.00 sala 3
Dr B.Cygan przenosi dyżur z poniedziałku na czwartek godz. 10.30-11.15 od dnia 19.04.18
Dr hab. J. Baran prof UP odwołuje dyżur dla studentów w środę 18.04.br. z powodu udziału w konferencji w budynku głównym UP.
Dr hab. G.Gunia, prof.UP
odwołuje dyżur w dniu 18.04.18 z powodu uczestnictwa w konferencji naukowej
 Dr A. Czyż jest nieobecna w dniu 18.04.2017 r. (urlop na żądanie)
Dr A.Buczek - przenosi dyżur z dnia 18.04.18 godz. 13.30-15.00 na 19.04.18 godz. 10.30-12.00
Mgr M. Lelek-Kratiuk- zmienione terminy zajęć grupy B (I rok pedagogiki specjalnej I st., stac) z przedmiotu Trening interpersonalny:
16.04 godz. 13.30-15.00
23.04 godz. 13.30 – 16.30
7.05 godz. 13.30 do 16.30
14.05 godz. 13.30 do 16.30
28.05 godz. 13.30 do 15.00
Wszystkie zajęcia odbywać będą się w sali 405N.
Dr hab. Katarzyna Plutecka, prof.UP – z powodu wyjazdu na konferencję  odwołuje zajęcia i dyżur w dniach: 18-20 kwietnia.
Dyżur zostanie odrobiony: 12 kwietnia od 9.00 do 12.30
Zajęcia zostaną odrobione w następujących terminach:
13 kwietnia, 9.00-10.30 Diagnoza i wspomaganie rodziny (wykład łączony), I rok TPiRI, WWRD, s. 4;
27 kwietnia, 9.00-10.30 Diagnoza i wspomaganie rodziny (ćw), I rok TPiRI, s. 4
16 maja, 18.00-19.30 Proj. rew. ind.(ćw.), III PS , s. 120
mgr N. Malik- odrabia zajęcia z języka migowego B z II  TZ w terminach:
11.04-K2, godz. 10.30-12.00 s.4
18.04-K1, godz. 10.30-12.00 s.4
25.04-K2, godz. 10.30-12.00 s.4

Dr A. Gagat Matuła - odwołuje zajęcia i dyżury w dniu 29.03.18 .Zajęcia będą odrobione w następujących terminach :
z 2 rokiem TZ z integracji  sensorycznej będą odrobione 10.05.18 godz. 7.30-9.00.
wykład z diagnozy i terapii trudności w uczeniu się matematyki odbędzie się 7.06.18 godz 9.00-10.30. s. 105. Ćwiczenia z diagnozy i terapii trudności w uczeniu się matematyki  odbędą się 7.06.18 (gr.1 godz. 10.30-12.00 s. 105, gr. 2, godz. 12.00-13.30, s. 105) 

Mgr G. Aondo - Akaa przekazuje  informację o odrabianiu zajęć.
II TZ - odrabianie zajęć z dramatoterapii za okres praktyki:
gr. A - 09.04. 7:30 - 9:00, 16.04., 7:30 - 9:00
gr. B - 24.04., 9:00 - 12:00

Mgr M. Skalny  ustala dodatkowe terminy konsultacji z „Konstruowania IPET” dla studentów studiów niestacjonarnych II rok PS – Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna, 2-letnie:
22.04.2018 godz. 14.15 - 15.45
28.04.2018 godz. 12.45 - 13.30
19.05.2018 godz. 12.00- 12.45

Mgr M. Skalny  przenosi dyżury od 07.03 środy co drugi tydzień na 10.30 -12.00.

Mgr M. Kocoń – zmienia godziny dyżuru dla studentów studiów niestacjonarnych   w dniu 8.06.18 z godziny 15.00-15.45 na godzinę 14.15-15.00.

 Mgr E.Osękowska- przebywa na zwolnieniu lekarskim w dniach 11.04-9.05.18


 

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Specjalnej
Kraków, ul. R. Ingardena 4
pokój 110
ips@up.krakow.pl
tel.: 12 662 66 36, fax: 12 662 66 37
mgr Dorota Gawęda
mgr Justyna Palonek
przyjmuje studentów  w godzinach: 10:00-14:00


This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Comments are closed.