Dyżury Pracowników Instytutu Pedagogiki Specjalnej

Dyżury Pracowników IPS w semestrze zimowym 2018/2019

 

Mgr Karolina Kilar zmienia godziny dyżuru w dniach 21.11. oraz 05.12. z 10:30-12:00 na 9:30-11:00.

Mgr Arkadiusz Pisarek przenosi dyżur  dla Studentów studiów stacjonarnych z dnia 20.11 br.  (16.30-17.00) na dzień 23.11 br.  (15.45-17.15).

Dr hab. Danuta Wolska, prof. UP w związku z udziałem w Debacie o przyszłości Uczelni odwołuje zajęcia w dniu 20 listopada oraz przenosi dyżur z dnia 20 na 23 listopada w godz. 12.45 – 14.15

Dr Ewa Dyduch odwołuje zajęcia w dniu 20 listopada w związku z udziałem w Debacie o przyszłości Uczelni.

II rok PS, studia stacjonarne pierwszego stopnia – w dniu 20 listopada – odwołane ćwiczenia i wykład z przedmiotu Psychologia kliniczna

Dr Ewa Brzdęk odwołuje dyżur w dniu 21 listopada z powodu udziału w konferencji szkoleniowej

Dr Jacek Sikorski w związku z udziałem w Debacie o przyszłości Uczelni przenosi dyżur dla Studentów z dnia 20.11.2018 na 22.11.2018 od 10.00-11.30.

Dr Tamara Cierpiałowska w związku z udziałem w Debacie o przyszłości Uczelni przenosi dyżur z dnia 20 XI na 21 XI w godz. 10.30 – 12.00.

Dr Ewa Dyduch  z powodu obowiązków służbowych  odbędzie dyżur w dniu 20 listopada w godz. od 7.30 do 8.30.

Dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP  z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżur w dniu 23 listopada i przenosi na wtorek – 20 listopada od 7.30 do 8.30.

Mgr Grażyna Aondo przenosi dyżury z dnia 16.11.:
- dla studentów stacjonarnych - na 22.11., godz. 13:30 - 15:00
- dla studentów niestacjonarnych - na 23.11., godz. 14:00 - 15:00.

Mgr Izabella Gałuszka realizuje dyżur dla studentów niestacjonarnych w dniu 16 listopada w godz. 13.30 – 14.15

Mgr Malwina Kocoń  odwołuje dyżur i zajęcia w dniu od 15 listopada z powodu choroby

Dr Ingrid Paśko odwołuje zajęcia z przedmiotu Podstawy edukacji przyrodniczej  (II rok PS – studia stacjonarne) z powodu choroby – do dnia 15 listopada.

Dr Tamara Cierpiałowska odwołuje dyżury i zajęcia w dniach od 13 do 16.11 z powodu choroby

Dr Małgorzata Trojańska w związku z uczestnictwem w konferencji naukowej, przenosi dyżur z dnia 13.11 na 16.11 w godz. 15.00 – 16.30

Dr Ewa Brzdęk w środę 14.11 dyżur odbędzie się w godz. 10.30 - 12.00 zamiast od 9.00.

Dr Maria Kościółek zrealizuje dyżur w dniu 13 listopada w godz. 11.00 – 12.30

Mgr Izabella Gałuszka przenosi dyżur z dnia 9.11 (w godz. 12.00 – 13.30) na środę 14.11 w godz. 13.30 – 15.00

Dr hab. Katarzyna Parys, prof. UP dyżur w dniu 21 listopada 2018r. będzie realizowała w godz. 13.30-15.00

Dr Anna Gagat Matuła przenosi godzinę dyżuru w dniu 9.11.18 z 18.45-19.30 na 14.15-15.00

Dr hab. Jolanta Baran, prof. UP zrealizuje dyżur dla studentów w dn. 16.11.2018. w godz. 12.45-14.15.

Dr Agnieszka Hennel-Brzozowska nieobecna do dnia 8 listopada z powodu choroby

III rok TZ – mgr Michał  Karasiński przenosi zajęcia z Wybranych form rekreacji ruchowej z dnia 12.11. na 5.11 w godz. 18 – 19.30
Dr Małgorzata Trojańska przenosi dyżur  z dnia 6.11 na czwartek 8.11., godz. 9.30-11.00.

Mgr Magdalena Pasteczka przenosi dyżur  z dnia 6.11 na czwartek 8.11., godz. 13.00-14.30.

Dr Anna Czyż nieobecna w dniach 01.11.2018 – 30.11.2018r. (urlop naukowy).

Mgr Monika Masłowska przenosi dyżur dla Studentów studiów stacjonarnych z dnia 9.11 na 16. 11 w tych samych godzinach (tj. 15.00-16.30)

I rok PS – zajęcia z pedagogiki społeczno-wychowawczej z dr Katarzyną Sygulską z dnia 31.11.  zostaną odrobione w innym terminie. 

Mgr Katarzyna Lichtańska – z powodu odbywających się zajęć praktycznych na studiach niestacjonarnych zajęcia z terapii osób ze złożoną niepełnosprawnością (Terapia zajęciowa, studia stacjonarne) zostaną odrobione w terminach 7.12, 14.12, 11.01 o godz. 12.00

Dr Anna Gagat Matuła jest nieobecna w dniach 24.10.18-29.10.18 z powodu wyjazdu służbowego. Konsultacje 24.10. 18 odbędą się zgodnie z planem(godz. 10.30-12.00), a zajęcia (CA diagnoza środowiska rodzinnego, 2 rok PS, godz. 13.30-15.00) są odwołane  i  odbędą się po uzgodnieniu terminu ze studentami.  Wykład z integracji sensorycznej (WWR, TPiR, 2 r. 2 St.) z dnia 24.10.18 odbędzie się 17.01.2019 godz. 12.00-13.30, Ca z integracji sensorycznej (WWR, TPiR, 2 r. 2 St.)z dnia 24.10.18 odbędą się 20.12.18 godz. 9.00-10.30 i 10.30-12.00.

 

 Promocja Absolwentów

 

 
Szanowni Państwo,
w imieniu Pani Rektor ds. Studenckich pragnę przekazać zaproszenie do
udziału w konkursie, skierowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych do środowiska akademickiego.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XV
edycję Ogólnopolskiego Konkursu ”Otwarte Drzwi” na najlepsze prace
magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko
niepełnosprawności w wymiarze: społecznym,zawodowym lub zdrowotnym.Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały
ocenę bardzo dobra oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę
z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z
niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje oraz zasady udziału w
konkursie, zostały opisane na stronie
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/konkursy/magisterski/.

Wioleta Adamska _
_Biuro Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie _
_tel. 12 662 6006_


Sekretariat Instytutu Pedagogiki Specjalnej
Kraków, ul. R. Ingardena 4
pokój 110
ips@up.krakow.pl
tel.: 12 662 66 36, fax: 12 662 66 37

mgr Dorota Gawęda
mgr inż. Anna Heliasz

przyjmuje studentów  w godzinach: 10:00-14:00

 


This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Comments are closed.