Dyżury Pracowników Instytutu Pedagogiki Specjalnej

 Dyżury-Pracowników-IPS-2017-18-sem.-zimowy

.

Mgr Anna Michalczyk odrabia zajęcia z III r. PS z metodyki pracy wychowawczo opiekuńczej w terminach: 21.01 (gr A) oraz 28.01 (gr. B). Zajęcia mają formę zdalnego quizu online
Dr Anna Gagat-Matuła na prośbę studentów zmieniam termin konsultacji (dla
studentów niestacjonarnych) z 19.01.18 na 20.01.18 godz. 8.00-9.00.
Egzamin z terapii behawioralnej odbędzie się 21.01. godz. 14.00. w Starej Auli
Dr Agnieszka Buczek przenosi dyżur dla studentów niestacjonarnych
z dnia 21.01.18 na 26.01.18 na godz. 15.15
Mgr Izabella Gałuszka przenoszę dyżur dla studentów stacjonarnych
w piątek 19.01 z godziny 8.15 na godzinę 13.00
Dr Anna Gagat-Matuła przenosi dyżur  w czwartek na godz.  13.15-14.00
Dr Ewa Dyduch przenosi dyżur dla studentów niestacjonarnych z dnia 14.I.18
na 19.I.18 godz. 14.00-15.30

Mgr Grażyna Aondo - Akaa- dla studentów I TPiRI, stacjonarne:
Ćwiczenia z pedagogiki leczniczej odbędą się w dniu 23.01.

Mgr Agnieszka Ochman zmienia godziny dyżuru dla studentów w środy na 7.30-9.00

 Mgr Anna Michalczyk zmienia dyżur z poniedziałku 10:00-10:45 na wtorek, 10:45-11:30, od dnia 19.12.

Dr Agnieszka Buczek -W związku z wyjazdem na konferencję w dniach 28 – 30 XI 2017 r. informuję o następujących zmianach:
-        Wykład ogólnouczelniany w dniu 28 XI nie odbędzie się i zostanie on zrealizowany 23 I 2018 r. (godz.18.00-19.30),
-        III r. PS, wykład z przedmiotu; Praca z uczniem z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej w dniu 29 XI nie odbędzie się i zostanie on zrealizowany 24 I 2018 r. (godz.14.00-15.30),

Dr hab. J.Baran, prof.UP -  zestawienie odrabiania zajęć i dyżurów w związku z godzinami dziekańskimi
w dn. 31.10.2017oraz praktyką studentów III PS i II TPiRI
Zajęcia z II TPiRI (środy)
Seminarium mgr z dn. 6.12.2017. .- odrabianie w dn. 24.01.2017., godz. 7.30-9.00. s. 3

Mgr P. Gołąbek Jonak – zwolnienie lekarskie

 

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Specjalnej
Kraków, ul. R. Ingardena 4
pokój 110
ips@up.krakow.pl
tel.: 12 662 66 36, fax: 12 662 66 37
mgr Dorota Gawęda
mgr Justyna Palonek
przyjmuje studentów  w godzinach: 10:00-14:00


This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Comments are closed.