Dyżury Pracowników Instytutu Pedagogiki Specjalnej

Uwaga!

Ze względu na remont w budynku nastąpiły zmiany pokoi
Instytutu Pedagogiki Specjalnej:

Dyrekcja IPS                                        pokój 509

Sekretariat                                           pokój 502

Numer telefonu sekretariatu   -  bez zmian

.

Dyżury-Pracowników-IPS-2017-18-sem.-zimowy

.

Dr J.Kotowicz -odwołuje zajęcia i dyżuru w dniach poniedziałek-czwartek 20-23.11.2017 z powodu choroby

Mgr A. Michalczyk  zmienia godziny dyżuru we środę – 22.11. Z uwagi na nieobecność studentów
z roku mgr Agnieszki Ochman (praktyki ciągłe), dyżur ten odbędzie się w godzinach 10:45-12:15.

Mgr M.Skalny-  w dniach 20 – 22.11.2017 przebywa na zwolnieniu lekarskim,
odwołuje dyżury z dnia 21 oraz 22.11.2017 r.
Dr E.Dyduch W związku z wyjazdem na konferencję do Bratysławy w dn. 28-30 listopada 2017r. uprzejmie informuję, iż w dniu:  a) 28.XI:

  1. Przekładam wykład Wprowadzenie do dydaktyki (II rok Pedagogika specjalna, st. I stopnia) z godz. 12.20 – 13.50 na godz. 9.00 – 10.30 (s. 106)
  2. Przekładam dyżur z godz. 10.45 – 12.15 na godz. 7.30-9.00
  3. Ćwiczenia przedmiotu Wprowadzenie do dydaktyki specjalnej (II rok Pedagogika specjalna, st. I stopnia) odbędą się w sposób zdalny
  4. Seminarium magisterskie na II roku TPIRI oraz  II roku EiRUzNI – spotkania indywidualne z seminarzystami

b) 29.XI:1. Przekładam dyżur dla studentów na dzień 27.XI (poniedziałek), godz. 13.00-14.30

  1.  Seminarium magisterskie na II roku WWR – spotkania indywidualne z seminarzystkami
Dr J.Sikorski   odwołuje dyżur w dniu 20.XI.17 z przyczyn służbowych
Dr hab. G. Gunia, prof. UP – odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 22-24. 11. 2017 roku z powodu wyjazdu
na konferencję,
dyżur przenosi na dzień 27. 11. 2017 r, w godz. 13-14.30.
Mgr M. Kocoń -przenosi godziny dyżuru w dniu 22.11.2017 z godz. 10.35-12.20 na godz. 9.40-11.10
Dr hab. A.Mikrut, prof.UP  – w związku z wyjazdem do Bratysławy:
- odrabiam zajęcia z „Samokształcenia” (I PS 3-l) z dnia 28.XI  w dniu 21.XI w godz. 10.45-12.15  s. 4 lub 108,
- odrabiam seminarium mgr z I WWR z dnia 28.XI. w dniu 21.XI. godz. 9.00-10.30 s.113
Dr hab. P.Majewicz zmienia godziny dyżuru w dniach 15 i 22.XI.17 na 10.45-12.20
Dr S. Olszewski – przenosi dyżur z 15.11. (środa) na 21.11. (wtorek) na godz. 12.20 – 13.50.
Dr J. Kotowicz -  w czwartek 16.11.2017 o godz. 12.20-13.50 odrabiamy zajęcia z Psychologi osób niesłyszących i słabosłyszących (2 rok PS, studia stacjonarne) w sali nr 7. Jest to odpracowanie zajęć, które musiałyby się odbyć w okresie sesji egzaminacyjnej 31.01.2018 (niewystarczająca liczba zajęć w środy do zrealizowania wymiaru godzin).
Mgr  M.  Skalny-  zmienia  dyżury (ze względu na praktyki ciągłe) z poniedziałków 13.11 oraz 20.11 na wtorki 14.11.2017 oraz 21.11.2017 na godzinę 12.15 – 13.00 oraz dyżur dla studentów niestacjonarnych z 25.11.2017 na 18.11.2017 godzina 16.00 – 16.45.
Dr Anna Czyż – przenosi dyżur z 13 i 20 .11. 17r. na 23.11.2017r. godz. 10.45 – 12.15

 Dr E. Sobocha – 17.11. przenosi dyżur dla studentów  z  godz.11.00-11.45 na  godz. 12.00-12.45
– w związku z praktykami studentów stacjonarnych EiRUzNI II odrabia zajęcia: z dnia 27.11.17 w dniu 8.XI.17 godz.11.00-12.30.

Dr M. Kościółek W związku z listopadowymi praktykami studentów stacjonarnych dokonuję zmian w realizacji dyżurów:
•    w środy 15 listopada i 22 listopada realizuję dyżury w godz. 10.45-12.15
•    dyżur z dnia 16 listopada (czwartek) przenoszę na 17 listopada (piątek) na godz.14.00-14.45
•    natomiast dyżur z dnia 23 listopada (czwartek) przenoszę na 24 listopada (piątek) na godz. 14.45-15.30

Dr hab. Jolanta Baran, prof. UP – odrabia zajęcia z III PS  z dnia 28.XI.17 w dniu 5.XII.17 godz.14.00-15.30   s.416

Mgr P. Gołąbek Jonak – zwolnienie lekarskie do 28.XI.2017 r.

 

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Specjalnej
Kraków, ul. R. Ingardena 4
pokój 109
ips@up.krakow.pl
tel.: 12 662 66 36, fax: 12 662 66 37
mgr Dorota Gawęda
mgr Justyna Palonek
przyjmuje studentów  w godzinach: 10:00-14:00


Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

STYPENDIA 2017

Pismo_Pani_Prorektor_ds.Studenckich_stypendia_lipiec_2017

procedura_składania_wniosku_2017_2018

stypendia_socjalne- harmonogram -_lipiec-wrzesień_2017_

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Parametryzacja

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Nowa publikacja Pracowników IPS

Nowa publikacja(1)-page-001

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

INFORMACJA

Koordynator ds. Programu ERASMUS
dla studentów Instytutu Pedagogiki Specjalnej

Dr Elżbieta Lubińska-Kościółek

Kontakt : elalubinska@o2.pl
( w tytule proszę wpisać „Erasmus” )
lub w godzinach dyżuru dla studentów

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

KARTY KURSÓW

wzory Kart Kursu oraz efekty kształcenia kierunkowe i specjalnościowe
na kierunku Pedagogika specjalna

 UP_IPS__Efekty_ksztalcenia_dla_modulu_specjalnosci_nauczycielskich
UP_IPS_Efekty kształcenia dla modułu specjalności nienauczycielskich_
UP_IPS__efekty_pedagogika_specjalna_I_ST
UP_IPS__efekty_pedagogika_specjalna_II_ST
UP_IPS__zal_nr_4_karta_kursu
UP_IPS__zal_nr_7_karta_kursu_spec

Posted in Bez kategorii | Leave a comment