Dyżury Pracowników Instytutu Pedagogiki Specjalnej

Uwaga!

Ze względu na remont w budynku dyżury pracowników
Instytutu Pedagogiki Specjalnej, od dnia 29.06.2017 r.
będą odbywały się:

Pracownicy dydaktyczni                 sala 422

Dyrekcja IPS                                        pokój 509

Sekretariat                                           pokój 502

Numer telefonu sekretariatu   -  bez zmian

 W dniach 20 i 27.09.17  Pracowników Instytutu Pedagogiki

Specjalnej obowiązują  dyżury   w godz. 10.00-11.30

Dyżury pracowników IPS- sesja poprawkowa

 Mgr Katarzyna Pająk  od 25 do 29 września będzie nieobecna z powodu wyjazdu służbowego.

Mgr S.Niemiec-Elanany – dyżur w dniu 27.09.17  w godz. 11.30-13.00

Mgr Monika Masłowska  zmienia termin dyżuru w dniu 28.09.17   z godz.16-17.30 na 11.00-12.30

Ewelina Sobocha    dyżur  w dniu 27.09.17  w godz. 11.00-12.30.

 

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Specjalnej
Kraków, ul. R. Ingardena 4
pokój 109
ips@up.krakow.pl
tel.: 12 662 66 36, fax: 12 662 66 37
mgr Dorota Gawęda
mgr Justyna Palonek
przyjmuje studentów  w godzinach: 10:00-14:00


Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

STYPENDIA 2017

Pismo_Pani_Prorektor_ds.Studenckich_stypendia_lipiec_2017

procedura_składania_wniosku_2017_2018

stypendia_socjalne- harmonogram -_lipiec-wrzesień_2017_

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Parametryzacja

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Nowa publikacja Pracowników IPS

Nowa publikacja(1)-page-001

Posted in Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

INFORMACJA

Koordynator ds. Programu ERASMUS
dla studentów Instytutu Pedagogiki Specjalnej

Dr Elżbieta Lubińska-Kościółek

Kontakt : elalubinska@o2.pl
( w tytule proszę wpisać „Erasmus” )
lub w godzinach dyżuru dla studentów

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

KARTY KURSÓW

wzory Kart Kursu oraz efekty kształcenia kierunkowe i specjalnościowe
na kierunku Pedagogika specjalna

 UP_IPS__Efekty_ksztalcenia_dla_modulu_specjalnosci_nauczycielskich
UP_IPS_Efekty kształcenia dla modułu specjalności nienauczycielskich_
UP_IPS__efekty_pedagogika_specjalna_I_ST
UP_IPS__efekty_pedagogika_specjalna_II_ST
UP_IPS__zal_nr_4_karta_kursu
UP_IPS__zal_nr_7_karta_kursu_spec

Posted in Bez kategorii | Leave a comment